Sovittelualoite

Sovittelua koskevan aloitteen rikos- tai riita-asiassa voi tehdä täydentämällä sovittelualoitelomakkeen (pdf) ja toimittamalla sen oman alueen sovittelutoimistoon. Sovittelualoitteella sovitteluasia saadaan vireille.

Sovittelualoitteen voi tehdä

  • osapuoli
  • alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja
  • täysi-ikäisen vajaavaltaisen edunvalvoja
  • poliisi- tai syyttäjäviranomainen
  • muu viranomainen.
Sovittelualoite, lomake (pdf)

Huomaathan, että pdf-lomake ei avaudu täydennettävänä/
lähetettävänä lomakkeena suoraan kaikissa selaimissa vaan se on avattava erillisellä pdf-ohjelmalla. Tallenna pdf omalle koneellesi, avaa Adobe Reader -ohjelmalla ja täydennä lomake. Pdf-lomakkeen Lähetä-painikkeella lomake siirtyy sähköpostin liitteeksi, mikäli käytössäsi on sähköpostiohjelma, esim. Outlook.

Vaihtoehtoisesti voit tallentaa täydennetyn lomakkeen omalle tietokoneellesi, josta sen voi lähettää sähköpostin liitteenä sovittelutoimistoon.

Täytetyn lomakkeen voi myös tulostaa
ja toimittaa postitse sovittelutoimistoon.

Adobe Reader -ohjelman voi ladata tästä.